Hardloop Begeleiding


PROFESSIONELE TRAININGSBEGELEIDING

Persoonlijke hardloopbegeleiding is geschikt voor alle hardlopers, ongeacht of u net begint met hardlopen of een ervaren marathonloper bent. Bij ons krijgt iedereen een zeer persoonlijke begeleiding, afgestemd op de individuele behoeften en doelen. Zelfs als u lange tijd geblesseerd bent geweest, kunnen wij u begeleiden om samen met u een nieuw doel te stellen en dit te bereiken.

Bij ons bent u niet gebonden aan standaardpakketten en heeft u de vrijheid om te kiezen op welke manier en hoe lang u begeleid wilt worden. Als u besluit om eerder te stoppen dan afgesproken, is dat geen probleem voor ons.

Het is zeker mogelijk om zowel zelf te trainen als samen met uw personal trainer een combinatie te maken.

Al onze trainingen zijn op elkaar afgestemd en leiden naar uw ultieme doel.

BELASTBAARHEID

Natuurlijk houden we altijd rekening met uw belastbaarheid, wat de kans op blessures aanzienlijk vermindert. Het trainingsschema wordt altijd aangepast aan uw huidige situatie.

Dankzij een gevarieerd trainingsschema en de coaching van uw personal trainer, blijft u gemotiveerd. Door gestructureerd en gericht samen te werken, behaalt u de gewenste resultaten.

DE WERKWIJZE

Na een persoonlijk gesprek en een individuele “intake” training, hebben zowel u als uw personal trainer inzicht in uw conditie, belastbaarheid en techniek. Hierdoor wordt de kans om uw doelen te bereiken aanzienlijk vergroot. Vervolgens zullen we een traject voor de toekomst uitstippelen waarin we alle details en de begeleidings- en coachingmethode bespreken die het beste bij u passen. U krijgt dan een op maat gemaakt programma en kunt direct van start gaan.

Doordat u met regelmaat uw feedback geeft wordt uw schema steeds weer aangepast aan uw actuele situatie en niveau.
Op deze manier zorgen we ervoor dat u altijd het meest geschikte trainingsprogramma heeft, dat optimaal aansluit bij uw behoeften en doelen.

Het trainingschema is volledig afgestemd op uw persoonlijke wensen en behoeften. Samen met uw personal trainer bespreekt u uw doelen en bepaalt u hoe vaak en op welke momenten u wilt trainen. Zo wordt er een schema op maat gemaakt dat volledig past bij uw levensstijl en planning.

Bij Sterklopen bieden we u 24/7 support. U kunt te allen tijde bij ons terecht met vragen, opmerkingen en feedback. We vinden het belangrijk dat u zich volledig ondersteund voelt tijdens het gehele proces en dat u altijd uw ervaringen met ons kunt delen.

Na elke afgesproken periode ontvangt u een nieuw trainingschema, dat is afgestemd op uw doelen en wensen. Gedurende de trainingsperiode houden we contact via verschillende kanalen, zoals WhatsApp, e-mail en persoonlijke trainingssessies, waarbij we uw feedback meenemen in het aanpassen en bijstellen van het schema.

We kunnen snel aanpassingen maken en al uw vragen beantwoorden door middel van ons directe contact. Dit, in combinatie met een gevarieerd schema en coaching, helpt u om plezier te houden in het trainen en gemotiveerd te blijven om uw doelen te bereiken.

Dankzij ons directe contact kunnen we snel aanpassingen maken en al uw vragen beantwoorden. Samen met een gevarieerd schema en persoonlijke coaching helpt dit u om plezier te blijven houden in het trainen en gemotiveerd te blijven om uw doelen te bereiken.

Gemotiveerd blijven!

Een gevarieerd trainingsprogramma en coaching zorgen ervoor dat u plezier blijft houden in het trainen en gemotiveerd blijft om uw doelen te behalen.

Met ons directe contact zijn we in staat om snel aanpassingen te maken en al uw vragen te beantwoorden, zodat u nooit met onbeantwoorde vragen blijft zitten.

DE VOORDELEN

Persoonlijk hardloopbegeleiding heeft vele voordelen:

Vrijheid

Trainen zonder tijds-, of groepsdruk

Geschiktheid

Het is geschikt voor iedereen, ongeacht je doelstelling

Effectief

Het is een effectieve trainingsvorm doordat je één op één begeleiding en individuele aandacht krijgt

Kosten

De kosten zijn onder meer afhankelijk van de mate van begeleiding maar zijn zeer vriendelijk te noemen.

Tijd

Het bespaart tijd en geeft een optimaal resultaat

Persoonlijk

Je krijgt een persoonlijk trainingsschema gericht op jouw doelstelling(en)

Motivatie

Door antwoord op jouw vragen en feedback blijf je gemotiveerd en word je geïnspireerd

:-)

Wij gebruiken alleen functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. View more
Cookies settings
Accepteren
Afwijzen
Privacy- en cookiebeleid
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Privacyverklaring
Sterklopen, gevestigd aan Callenburgstraat 118,  3134GH Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.sterklopen.nl Callenburgstraat 118 3134GH Vlaardingen Tel.: +31629568938 Hanno Sterk is de functionaris gegevensbescherming van Sterklopen. Hij is te bereiken via info@sterklopen.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Sterklopen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Via aanmelding contactformulier website en/of e-mail:
- Voor- en achternaam - Telefoonnummer - Woonplaats - E-mailadres
Lijst met gegevens van de klant via een app en/of website bij aanschaf producten:
- Bedrijfsnaam - Straatnaam huisnummer - Telefoonnummer - Postcode - Land - Woonplaats
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sterklopen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sterklopen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken - Om goederen en diensten bij u af te leveren - Sterklopen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Sterklopen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sterklopen) tussen zit. Sterklopen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: eM Client, i.vm. ledenadministratie en mailing. WhatsApp i.v.m. snelle communicatie. Deze laatste na expliciete toestemming.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sterklopen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: Alle Sterklopen Trainingen: Naam, Telefoonnummer, E-mailadres> 1 jaar na de laatste deelname aan een der trainingen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Sterklopen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Daarmee is uw computer, tablet of telefoon te herkennen tijdens uw bezoek. Voor sommige cookies moet u eerst toestemming geven. Sterklopen maakt gebruik van functionele en analytische cookies.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sterklopen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sterklopen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sterklopen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sterklopen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@sterklopen.nl
Save settings
Cookies settings