Hardloopschema

EEN PASSEND SCHEMA

Een hardloopschema dat bij je past. Hardlopen lijkt zo makkelijk maar is vaak lastiger dan je denkt.
5 km, 10 km, een halve marathon of een marathonschema.

Er zijn er vele online te vinden. Ben je super fit en heb je een groot aanpassingsvermogen dan kunnen deze standaard schema’s prima werken.

Helaas zie je vaak dat er na een motiverende start er op een kink in de kabel komt. Een pijntje, de trainingsdag komt niet uit of er is gebrek aan motivatie. Jammer, want je vindt hardlopen hartstikke leuk!

HET GAAT GOED TOTDAT HET FOUT GAAT…

Ieder mens zit nou eenmaal anders in elkaar, en buiten dat, heeft iedereen een geheel ander leven.

Wanneer je frequent wil gaan sporten zijn je eigen lijf, je gezin en je werk de belangrijkste factoren waarmee je rekening moet houden.

Trainen moet je slim doen. Probeer niet halsstarrig een schema te blijven volgen.

The Secret of Success

Wil je gericht gaan trainen dan zal je toch moeten weten naar welk doel. Een realistisch doel! Te behalen binnen een ruim voldoende tijdsbestek.  

Maak je trainingen gevarieerd want met iedere week een blokje rennen ga je geen progressie boeken. Kracht-, duur-, en snelheidstrainingen zorgen dat je lichaam wordt uitgedaagd. Zorg daarbij voor voldoende herstel tussen de trainingen.

Pas periodisering toe met intensieve periodes maar zeker ook met losloop en hersteltrainingen. Over het algemeen wordt er te hard getraind met vaak overbelasting verschijnselen tot gevolg.

Sla liever een training over dan vele weken geblesseerd!GOED TRAINEN IS SLIM TRAINEN!

WEET WAT JE KAN

Veel hardlopers kennen het wel: Te snel starten en tegen het einde instorten… . Weet wat je kan, en het risico van veel inleveren aan het einde van een wedstrijd blijft beperkt. Natuurlijk heb je goede en slechte dagen maar neem niet te veel risico, zeker niet wanneer de afstanden langer worden.
Neem in je schema wedstrijdjes op om je zelf te testen. Met de uitkomst kan het schema worden aangepast. Wanneer je gestructureerd traint zul je jezelf gaan verbeteren. Een goed schema wordt steeds weer aangepast aan jouw niveau.

EEN GOED SCHEMA

Een goed hardloopschema houdt dus rekening met veel factoren en is onderhevig aan veranderingen. Onvoorspelbare obstakels naar uw doel kunnen roet in het eten gooien. Een dag geen tijd, een pijntje opgelopen, een vakantie, er kan van alles op uw pad komen en uw vaste schema ligt in de war. Vaak wordt een gemiste training nog ingehaald om zo weer in de pas te lopen met het schema. Of dit verstandig is, is nog maar de vraag. Alles heeft met alles te maken. Privé, werk en trainen. Tracht een balans te vinden zodat het voor iedereen prettig is!

Omdat wij gespecialiseerd zijn in de trainingsmaterie en veel ervaringen hebben met veel voorkomende obstakels kunnen wij u van degelijk advies voorzien.

Tijdens een afgesproken looptijd kunt u ons ieder uur contacten en staan wij paraat om u te voorzien van trainingsadvies en aanpassingen aan uw schema.

:-)

Wij gebruiken alleen functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. View more
Cookies settings
Accepteren
Afwijzen
Privacy- en cookiebeleid
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Privacyverklaring
Sterklopen, gevestigd aan Callenburgstraat 118,  3134GH Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.sterklopen.nl Callenburgstraat 118 3134GH Vlaardingen Tel.: +31629568938 Hanno Sterk is de functionaris gegevensbescherming van Sterklopen. Hij is te bereiken via info@sterklopen.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Sterklopen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Via aanmelding contactformulier website en/of e-mail:
- Voor- en achternaam - Telefoonnummer - Woonplaats - E-mailadres
Lijst met gegevens van de klant via een app en/of website bij aanschaf producten:
- Bedrijfsnaam - Straatnaam huisnummer - Telefoonnummer - Postcode - Land - Woonplaats
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sterklopen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sterklopen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken - Om goederen en diensten bij u af te leveren - Sterklopen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Sterklopen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sterklopen) tussen zit. Sterklopen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: eM Client, i.vm. ledenadministratie en mailing. WhatsApp i.v.m. snelle communicatie. Deze laatste na expliciete toestemming.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sterklopen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: Alle Sterklopen Trainingen: Naam, Telefoonnummer, E-mailadres> 1 jaar na de laatste deelname aan een der trainingen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Sterklopen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Daarmee is uw computer, tablet of telefoon te herkennen tijdens uw bezoek. Voor sommige cookies moet u eerst toestemming geven. Sterklopen maakt gebruik van functionele en analytische cookies.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sterklopen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sterklopen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sterklopen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sterklopen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@sterklopen.nl
Save settings
Cookies settings